Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel.

   
2017

Dagsorden

Beretning

Referat
 


2016

Dagsorden

Beretning

Referat
 
 


2015

Dagsorden

Beretning

Referat
  

 

2014

Dagsorden

Beretning

Referat
 


2013


Dagsorden

Beretning

Referat
 

2012

Dagsorden

Beretning

Referat

2011

Dagsorden

Beretning

Referat

2010

Dagsorden

Beretning

Referat

Referat


2009

Dagsorden

Beretning

Referat

 

2008

Dagsorden

Beretning

Referat

2007

Beretning

Referat

 


2006

Referat

 

2005


Referat