Bestyrelsen

 

Seniorklubbens bestyrelse har følgende sammensætning:

Formand

Inge Hansen

3871 6902

kjeld.inge@ofir.dk

Næstformand

Per Vinding

4399 3531

jettegr@comxnet.dk

Kasserer

Jette Vinter

4580 1780

jette.vinter@dadlnet.dk

Sekretær

Lise Elsted

4364 3125

lise@elsted.dk

  

Lone Brohauge

2062 5183

lone@brohauge.dk

Revisor Mogens Schönbeck

3641 5815

m@schonbeck