Ny leder på Nyager!

Lau Hedegaard Sørensen ny inspektør 4. august 2004!

 
Alle skolens elever var samlede   - på den lille boldbane
 
Souschef Lis Sommer bød    - den nye inspektør velkommen
 
Lau sagde tak for velkomsten   - der blev råbt hurra
 
- og der blev sunget   - en flot velkomstsang!
 
Fortællekompagniet optrådte   - og der blev lyttet!
 
Til slut blev alle ønsket - et godt skoleår!