Luciadag den 13. december 2002

Luciaoptoget starter på faggangen

Nogle af de mange terner

Benovede tilskuere

Rundtur på hele skolen